Zmiany w ZUW od nowego roku

Od nowego roku przestaje funkcjonować Zarząd Przejść Granicznych (dotychczasowe gospodarstwo pomocnicze ZUW) oraz Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia (dotychczasowa jednostka budżetowa ZUW).

Jak informuje Orkanika, likwidacja jest podyktowana przepisami ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem ministra finansów z 2006 r. („rozporządzenie w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych”). Na podstawie tych przepisów do końca 2010 r. zlikwidowane zostaną także wszystkie pozostałe gospodarstwa pomocnicze ZUW (Terenowy Bank Danych, Zakład Obsługi Administracji oraz pracownia Wdrożeń Informatycznych i Nadzoru Geodezyjnego).

Zadania obu likwidowanych od 1 stycznia 2010 jednostek realizowane będą przez ZUW. Wszystkie składniki majątkowe Zarządu Przejść Granicznych przejmie urząd. 12 pracowników zarządu znajdzie zatrudnienie w urzędzie wojewódzkim (Wydział Infrastruktury). W związku z likwidacją przejść granicznych na wewnętrznych granicach Unii, pracownicy ci będą odpowiedzialni za techniczne utrzymanie przejść w Zachodniopomorskiem (osiem przejść morskich i jedno lotnicze) w stanie umożliwiającym dokonywanie kontroli na przejściach zewnętrznych, istniejących na terenie naszego województwa.

Zadania (wraz z 25 pracownikami) Zachodniopomorskiego Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia od 1 stycznia 2010 przejmie Wydział Polityki Społecznej ZUW, m.in. organizowanie szkoleń specjalistycznych dla lekarzy, prowadzenie statystyki medycznej, prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej ochrony i profilaktyki zdrowotnej, obsługa administracyjna pracy konsultantów wojewódzkich. Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już m.in. w województwach podlaskim, kujawsko-pomorskim i opolskim.

Oszczędności wynikające z likwidacji obu jednostek szczegółowo zostaną zsumowane na początku przyszłego roku.

W związku z przyjęciem do pracy w urzędzie części osób zatrudnionych do tej pory w likwidowanych jednostkach i koniecznością ulokowania ich w budynku przy Wałach Chrobrego, niezbędna będzie zwolnienie niektórych pomieszczeń wynajmowanych do tej pory przez urząd innym podmiotom. Dyrektor generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Barbara Kondrat-Kawczak zwróciła się z pismem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przyśpieszenie prac związanych z przeniesieniem pracowników delegatury CBA w Szczecinie do stałej siedziby. W piśmie dyrektor przypomina, że przyjęte rozwiązanie ulokowania CBA w budynku ZUW (funkcjonujące od czerwca 2007 r.) miało być jedynie tymczasowe i doraźne.

Wkrótce powstanie nowy inspektorat

Już za dwa lata. Mieszkańcy prawobrzeża nie będą już
musieli jeździć ze sprawami ZUS aż na lewobrzeże. Będą mieli
swój własny inspektorat.

Nowy obiekt ZUS powstanie tuż przy obecnym dealerze
citroena na prawobrzeżu. Do ogłoszonego przetargu stanęły 23
firmy, w tym 9 firm z naszego regionu. Wygrało konsorcjum
szczecińskich firm Ciroko. Działkę o powierzchni 7 tys. m kw.
ZUS kupił od miasta jeszcze w 2002 r. za 1,8 mln zł.

– Budynek będzie czterokondygnacyjny, podpiwniczony –
opowiada Piotr Tolko, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału
ZUS – Będzie miał 5,8 tys. m kw. powierzchni użytkowej. Koszt
budowy zamknie się w kwocie 25 mln zł. Obok budynku będzie 140
miejsc parkingowych, co z pewnością ucieszy zmotoryzowanych
klientów.

W pobliżu inspektoratu miasto planuje w przyszłości (jak
odległej, tego w mieście nikt nie wie)lokalizację przystanku
szybkiego tramwaju. To dodatkowy plus lokalizacji, o ile plany
zostaną w końcu zrealizowane.

Inspektorat będzie zajmował się obsługą mieszkańców nie tylko
prawobrzeżnej części Szczecina, ale również osób mieszkających w
powiecie goleniowskim. Znajdzie tu zatrudnienie ok. 460 osób. Co
ważne dla osób odwiedzających ZUS, mieścić się tu będzie także
wydział Orzecznictwa Lekarskiego. Ten, który obecnie mieści się
przy ul. Druckiego-Lubeckiego.

– Budowa inspektoratu na prawobrzeżu Szczecina jest
podyktowana kosztami – tłumaczy Piotr Tolko. – Ze względów
lokalowych zmuszeni jesteśmy dzierżawić dodatkowe powierzchnie,
co jest znacznie droższe niż budowa własnego obiektu. Dodatkowo
zgodnie z przepisami ZUS nie może dokonywać modernizacji w
obiektach nie będących jego własnością. A aktualnie oddział
szczeciński ZUS dzierżawi budynki przy ulicy
Druckiego-Lubeckiego i Starzyńskiego.

Przypomnijmy, że wbrew obiegowym opiniom budynek przy ul.
Matejki nie jest w 100 proc. własnością ZUS. Zakład zajmuje
nieco ponad połowę (54,87 proc.) powierzchni. Reszta należy do
banków Zachodniego i PKO BP, Urzędu Statystycznego oraz Zarządu
Dróg i Transportu Miejskiego.

Nie ma zgody wszystkich stoczniowców na Komołowskiego

Dwa związki zawodowe, Solidarność ’80 oraz OPZZ sprzeciwiają
się decyzji Agencji Rozwoju Przemysłu. Mianowała ona byłego
wicepremiera za rządów AWS, Longina Komołowskiego, na
przedstawiciela załogi stoczni. Ma nadzorować sprzedaż majątku
Stoczni Szczecińskiej Nowa oraz stoczni gdyńskiej.

Związki wysłały w tej sprawie protest do prezesa Agencji
Rozwoju Przemysłu. Komołowskiego popiera stoczniowe organizacje
NSZZ Solidarność zarówno w szczecinie, jak i Gdyni.

Oponenci wobec jego osoby twierdzą, że wybór Komołowskiego
przez Agencji Rozwoju Przemysłu narusza prawa związków
zawodowych. Przedstawiciela powinny wybrać wszystkie związki
zawodowe jednogłośnie, a nie tylko jeden. ARP twierdzi jednak,
że organizacje związkowe nie potrafiły się dogadać i wybrać
wspólnie jednego przedstawiciela. De facto – trzy wspomniane
związki typowały na to stanowisko Jacka Kantora, szefa
Solidarność ’80.

Znaleźli wreszcie port przeznaczenia

W sobotę w Książnicy Pomorskiej odbyła się niezwykła
uroczystość. Po kilkudziesięciu latach starań szczecińskich
żeglarzy otworzono Zachodniopomorskie Archiwum Morskie.
Najwyższy był czas, by utrwalić polskie tradycje Pomorza
Zachodniego, gromadzić ślady przeszłości, które niszczeją, giną
i są marnowane – mówi Piotr Owczarski, pomysłodawca Komitetu
Społecznego ˝eglarski Szczecin oraz archiwum morskiego. –
Szczecin to miasto kapitanów, marynarzy, rybaków i żeglarzy,
choć o tym jakby zapominamy. Tu budowano najlepsze statki i
jachty, a w Szczecinie zaczynały się największe morskie wyprawy.

Szczecińskie środowisko morskie mocno wsparli przedstawicieli
świata kultury, sztuki i nauki. Przez lata walczyli, by skończyć
z powojennym odwróceniem się miasta od wody. Teraz apelują do
wszystkich mieszkańców, aby przekazywali do Książnicy archiwalia
związane z tematyką morską i żeglarską, w tym rękopisy,
starodruki, dokumenty życia społecznego, zdjęcia, zbiory
ikonograficzne, czasopisma, nagrania dźwiękowe i inne pamiątki.

– W Książnicy nie zginą, a już tyle ich przepadło – mówi
Zbigniew Zbroja, żeglarz, przewodniczący Transgranicznego
Klasera Turystycznego „Szlak wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk”. –
Otwarcie archiwum przyszło w ostatniej chwili i jest dla nas
promykiem nadziei, że morski Szczecin nie zostanie do końca
zniszczony.

Podobną nadzieję mają też twórcy Komitetu Społecznego
Żeglarski Szczecin, którzy pokazali zebranym (a zjawiły się na
otwarciu archiwum tłumy szczecinian), jak powinien wyglądać
powrót do korzeni, do morskości miasta. Przedstawiono projekty
m.in. alei kapitanów na Wałach Chrobrego, zabudowy wysp
Grodzkiej i Łasztowni oraz bulwarów Nabrzeża Wieleckiego i Jana
z Kolna. Pokazano przykłady zrealizowanych już projektów w
polskich i zagranicznych miastach morskich.

– Taka przebudowa pozwoli utworzyć prawdziwe serce Szczecina
– mówi kpt. Janusz Charkiewicz.

Książnica Pomorska zobowiązała się do opracowywania,
konserwowania oraz przechowywania gromadzonych zbiorów. Zostaną
zainicjowane też prace badawcze, będą również publikowane i
udostępniane ich wyniki.

– Archiwum i zgromadzeni tu ludzie pokazują, jak
szczecinianom zależy na morskości miasta – mówi Owczarski. –
Mieszkańcy czują jego wyjątkowość.

– Mam 50 lat i nie podnieca mnie wizja Szczecina za 50 lat,
jaką snują władze miasta – mówi pan Sławomir. – A wizja, jaką tu
zaprezentowano, realna do zrealizowania jeszcze za mojego życia.
Przemawia do mojej wyobraźni. ˝eby tylko ci u władzy też tak to
poczuli.

Obwodnica Zachodnia

Obwodnica zachodnia Szczecina (właśc. Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina) planowana obwodnica lewobrzeżnej części Szczecina z przeprawą przez Odrę w Policach. Droga o długości około 51 km ma powstać dzięki współpracy Szczecina z sąsiednimi gminami. Będzie otaczać Szczecin od zachodu. Jej zadaniem ma być odciążenie ruchu kołowego w lewobrzeżnej części Szczecina i ułatwienie dojazdu do Polic oraz poprawienie komunikacji lokalnej między Szczecinem, Policami, Goleniowem, portem lotniczym Szczecin-Goleniów i miejscowościami przygranicznymi (m.in. Mierzynem). Ułatwiony ma zostać dojazd do przejść granicznych w Rosówku (DK13, kierunek Schwedt), Kołbaskowie (A6, kierunek Berlin), Lubieszynie (DK10, kierunek Pasewalk) i Dobieszczynie (DW115, kierunek Eggesin) a także, za sprawą stałej przeprawy w Policach, do Polski północnej. Dzięki nowej drodze dogodnie skomunikowane zostaną tereny inwestycyjne w gminach Police i Goleniów.

Jeszcze 5 grudnia w Szczecinie zostało podpisane porozumienie pomiędzy województwem zachodniopomorskim, powiatem polickim, gminą Goleniów, gminą Police oraz gminą miastem Szczecin w sprawie realizacji w 2008 roku studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6.

26 listopada 2008 ma zostać wyłoniona w przetargu firma, która sporządzi studium wykonalności, które po 14 miesiącach ma ocenić czy projekt jest realny do wykonania a także przedstawić warianty przebiegu drogi oraz technologii m.in. czy w miejscu stałej przprawy przez Odrę powinien być wybudowany most czy tunel. Projekt obwodnicy ma być gotowy przed rokiem 2012, by inwestycja mogła być współfinansowana z pieniędzy dostępnych na lata 2014-2020.

W ramach przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro na wykonanie opracowania „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina” wraz z „Raportem Oddziaływania na Środowisko” wpłynęły w kolejności następujące oferty:

  • Konsorcjum: Lider konsorcjum – Scott Wilson Sp. z o.o. (Poznań), Partner konsorcjum – Scott Wilson Ltd Alencon Link, (Hampshire) reprezentowane przez Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Warszawa) – oferta wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę: 4 361 842,82 zł.
  • Konsorcjum: Lider konsorcjum – ARCADIS Sp. z o.o. (Warszawa), Partner konsorcjum – PONT-PROJEKT SP. z o.o. (Gdańsk), Partner konsorcjum – Ryszard Kowalski Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM (Szczecin) – oferta wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę: 4 266 340,00 zł.
  • Mott MacDonald Limited (Surrey, United Kingdom) – oferta wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę: 4 094 320,00 zł.
  • Konsorcjum: Lider konsorcjum – APIA XXI I.A.K Sp. z o.o. (Warszawa), Członek konsorcjum – APIA XXI S.A. (Santander, Hiszpania), Członek konsorcjum – Worx Consulting Sp. z o.o. (Warszawa), Członek konsorcjum – Biuro Projektowo-Inżynierskie <<REDAN>> Sp. z o.o. (Szczecin) – oferta wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę: 3 643 988,00 zł.
  • AGUA Y ESTRUCTURAS S.A. (AYESA S.A.) (Sewilla, Hiszpania) – oferta wykonania przedmiotu zamówienia za kwotę: 3 896 680,00 zł.