Wody wszędzie dookoła

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją wakacyjnej serii wpisów mających zachęcić Was do spędzenia urlopów w Polsce.

Przez ziemie Sławieńska przepływa kilkanaście większych i mniejszych rzek. Największe z nich to wspomniana już Wieprza i jej najdłuższy lewy dopływ – Grabowa. Wszystkie rzeki okolic Sławna są jeszcze względnie czyste i dość bogate w ryby szlachetne (łosoś, pstrąg, lipień, troć) oraz gatunki pośledniejsze – szczupak, leszcz, płoć, brzana i inne.

Rzeka Wieprza

Wpada do Bałtyku w Darłówku – znanej miejscowości  wypoczynkowej. Źródła jej znajdują się w pobliżu wsi Kramarzymy  w okolicy Bytowa. Początkowo Wieprza płynie w głębokich  dolinach, wśród rozległych lasów, tworząc kilka przełomów.

Dolny  odcinek zalicza sie do najładniejszych na Pomorzu. Dla kajakarzy  Wieprza dostępna jest od wsi Bożanka, położonej przy szosie  Miastko – Słupsk. Długość spływu około 100 km, czas na przebycie  5-6 dni. Spływy masowe Wieprza można organizować od Korzybia –  około 65 km od ujścia. Rzeka Grabowa wpada do Wieprzy w pobliżu  portu w Darłówku. Wypływa z małego śródleśnego jeziorka Okunino,  niedaleko wsi Lakie, na północ od Jeziora Bobiecinskiego.  Długosc cieku 78 km. W odległosci 25 km, powyżej wsi Buszyno  płynie ku północy głeboka, zalesiona dolina i ma tutaj charakter  rzeki górskiej.

Miedzy Polanowem a wsią Krąg – w bliskim  sąsiedztwie doliny Grabowej prowadzi jedna z najpiękniejszych  widokowo dróg pomorskich. W środkowym i dolnym biegu, Grabowa  płynie wśród rozłeglych łąk. Dla kajaków rzeka dostępna jest od  wspomnianej wsi Buszyno. Stanowi szlak dość trudny ale bardzo malowniczy. Grabowa uwiecznił w swych wspomnieniach pt. „Pól  Wieku” znany pisarz Jerzy Putrament, który wielokrotnie w jej  wodach (w pobliżu wsi Lejkówek) łowil ryby. W okolicach Sławna  istnieje kilkadziesiąt jezior. Najwięcej jest na terenie gminy  Kępice. Część jezior jest zagospodarowana turystycznie. Do  największych, najbardziej osobliwych, badz zagospodarowanych  turystycznie należą: Bukowo, Wicko, Kopan, Obleskie.

Tekst opracowano na podstawie strony Turystycznysłupsk – atrakcje w Słupsku

Rezerwat Przyrody „Jezioro Modla”

Zarządzeniem z dnia 12.10.1982 r. Minister Leśnictwa i  Przemysłu uznaje za rezerwat przyrody pod nazwa „Jezioro Modła”  obszar jeziora i nieużytków o łącznej powierzchni 194.80 ha,  obejmujący ochrona miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków wodnych  oraz zespołów roślinności wodnej i szurawej. „Jezioro Modla”  umiejscowione jest 2 km na północny-zachód od Duninowa, 2-3 km  od brzegu morskiego, stanowiąc w ten sposób jedno z jezior  przymorskich. Gniazdują tu ptaki stanowiące ewenement polskiej  ornitologii: mewa śmieszka, mewa pospolita, łabędź niemy, rycyk,  remiz, błotniak stawowy i lakowy oraz bak i kwiczoł. Bogatą szatę roślinną prezentują: trzcina pospolita, palka, zbiorowiska  wierzbowe i zaroślowe, tworząc w ten sposób sprzyjające do  legowania ptaków wodnych i błotnych. Jezioro Modła posiada range  ostoi o znaczeniu europejskim.

Rezerwat Przyrody „Buczyna Nad Słupia”

Jedna z podstawowych form konserwatorskiej ochrony przyrody  sa rezerwaty przyrodnicze. „Buczyna Nad Słupia” o powierzchni  18,92 ha położona jest na pograniczu miasta i gminy Ustka,  miedzy korytem rzeki Slupi a torem kolejowym relacji  Ustka-Slupsk, przy przystanku PKP Mokrzyca. Swym zasięgiem  obejmuje fragment pradoliny Slupi z drzewostanem bukowym, jest  to żyzna buczyna niżowa, rzadko spotykana na Pomorzu. Z roślin  zielnych występują tu m.in. perłówka jednokwiatowa, kokorycz  wątła, złoć popłocholistna.

Gmina Slawno

Wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną Ustka oraz zaprzyjaźnionym blogiem, przeprowadzam cykl mający za zadanie promocję Polski na wakacje! Będziemy starali się Was przekonać do pozostania na miejscu. Chcemy udowodnić że wakacje spędzone tutaj wcale nie muszą być drogie czy nudne.

Cykl będzie trwał aż do wakacji (wpisy będą specjalnie oznaczone).

Dziś gmina Sławno, za tydzień: Jezioro Modła.

Zabytki w powiecie, to przede wszystkim liczne koscioly gotyckie, których jest około 30, a należą do nich:

W gminie Sławno:

  • kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego – murowany XV/XVI w.;
  • kościoły w Boleszewie z XIV-XV w.; w Ryszczewie, Stawsku, Starym Krakowie i Żukowie z XV w. oraz z XIX w. w Tychowie, Radoslawiu i Wrzesnicy;
  • Pałac z XIX w. w Noskowie.
  • kościół parafialny pw. WNMP – zabytek 1 klasy, ufundowany przez księżną Zofie, żonę Barmina 4 w 1321r. Budowany w stylu gotyckim, murowany z cegły na
    kamiennej podmurówce. Bazylikowy, trójnawowy. Wskutek zniszczenia w 1945r. nie posiada zabytkowego wystroju. Położony jest w centrum miasta, a swoim monumentalnym kształtem góruje nad pozostałymi budowlami miasta.
  • kościół parafialny pw. św. Antoniego z Padwy. Neogotyk, budowlany w latach 1925-28, murowany, z cegły klinkierowej, halowy. Zabytkowy wystrój stanowi renesansowy tryptyk z 16 w., pokazujący pięć scen z życia Matki Boskiej. Zamknięty, odsłania wspaniały ornament roślinny i świętych z czasów wczesnochrześcijańskich: Jana Chrzciciela, Wawrzuńca, Katarzynę i Dorotę.

Wszystkie wyżej zamieszczone informacje i zdjęcia pochodzą z drugiego wydania folderu Sławna pt. „Powiat Sławieński”.

Lokalizacja Sławna

Miasto województwa Zachodniopomorskiego, liczy  obecnie okolo 14 tys. mieszkańców. Leży na skrzyżowaniu linii  klejowych i dróg kołowych wiodących ze wschodu od Gdańska – na  zachód do Szczecina i z południa od Bytowa – na północ do  Darłowa. Do Słupska jest stad 27 km, do Koszalina 40, a do  Darłowa 19.

Przez Sławno przepływają dwie rzeki: Wieprza  (długość 140 km) i Moszczenia (dlugość 17 km) wpadająca w samym  mieście do Wieprzy. Sławno zajmuje obszar około 30 km2 i leży na  wysokości 24 m n.p.m.

Perspektywa straty działki

Uwaga: poniższy wpis został przeniesiony ze starej wersji strony. Data publikacji może być więc nieaktualna.


W szczecińskiej rzeczywistości zbiegły się dwie sprawy.  Pierwsza – to niefortunny projekt jednej z partii politycznych,  która zaproponowała likwidację Polskiego związku działkowców,  oddanie działek pod władanie gmin, które zadecydują, czy działki  i które zlikwidują. A jak zlikwidują, nie dadzą ani grosza  odszkodowania. Druga – wstępna przymiarka Biura Planowania  Przestrzennego Szczecina, które zaproponowało likwidację prawie  połowy działek. Nie od razu, bo jest to tylko projekt, który  musi znaleźć się w planie zagospodarowania przestrzennego, ten  zaś być zatwierdzony przez radnych miasta.

Nauczyciele na emeryturze

Uwaga: poniższy wpis został przeniesiony ze starej wersji strony. Data publikacji może być więc nieaktualna.


 

Nauczyciele, którzy chcą przejść na emeryturę bez względu na  wiek (na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela) muszą bezwzględnie  rozwiązać umowę o pracę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia zasady przechodzenia  nauczycieli na emerytury w związku z licznymi wątpliwościami  dotyczącymi zmian w Karcie Nauczyciela. Zmiany w art. 88 ust.  2a, pkt.1 Karty Nauczyciela wprowadziła ustawa z 7 września 2007  roku (Dz. U. 191 poz. 1369).

Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia  1969 r. zachowują prawo do przejścia na emeryturę bez względu na  wiek, jeżeli w ciągu 10 lat od wejścia w życie ustawy o  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (do 31  grudnia 2008 r.), spełnią warunki do uzyskania emerytury, z  wyjątkiem obowiązku rozwiązania umowy o pracę.

Oznacza to, że do końca przyszłego roku nauczyciel chcący  przejść na emeryturę na podstawie art. 88, ust 1 Karty  Nauczyciela, musi spełnić łącznie następujące warunki:

a.<09>30 lat stażu pracy ogółem, w tym 20 lat pracy jako  nauczyciel w szkole lub
b.<09>25 lat stażu pracy ogółem, w tym 20 lat pracy w  szkolnictwie specjalnym.
c.<09>nie może być członkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych,  a jeżeli jest członkiem OFE, musi złożyć wniosek o przekazanie  środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS,  na dochody budżetu państwa.

Uwaga!

Warunki określone w pkt. a, b i c należy spełnić do 31  grudnia 2008 roku. Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić  natomiast po tej dacie
Tak więc zmiana wprowadza możliwość przejścia na emeryturę  tych nauczycieli, którzy osiągną wymagany staż do 31 grudnia  2008 r. a stosunek pracy rozwiążą po tej dacie. Dopiero wówczas  zostanie ustalone prawo do świadczenia. Wniosek do ZUS o  ustalenie prawa do emerytury może zostać przekazany tuż przed  zamierzonym rozwiązaniem umowy o pracę na wniosek nauczyciela.  Osoba, która zamierza nadal pracować w zawodzie (nie chce  rozwiązywać umowy o pracę) nie będzie mogła skorzystać z  emerytury na podstawie art.88, ust.1 Karty Nauczyciela.

Ewa Borkowska Naczelnik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent  Oddziału Wojewódzkiego ZUS w Szczecinie.


Ropa tanieje

Uwaga: poniższy wpis został przeniesiony ze starej wersji strony. Data publikacji może być więc nieaktualna.


 

Ropa tanieje po komentarzach przedstawiciela Kuwejtu, ze w  OPEC nie ma porozumienia w sprawie obnizenia produkcji tego  surowca – podaja maklerzy. Wczesniej w czwartek notowano wzrosty  cen ropy.

„Nie ma porozumienia na nieformalne obnizenie produkcji ropy,  ani zadnego innego typu ciecia” – powiedzial w czwartek minister  ropy Kuwejtu szejk Ali-Jarrah al-Sabah. Dodal, ze zaniepokojenie  kartelu moze wywolac spadek cen ropy do 50 USD za barylke.

Ropa staniala po tych komentarzach do 59,66 USD za barylke w  handlu elektronicznym na NYMEX w Nowym Jorku, po wczesniejszym  wzroscie o 79 centów, czyli 1,3 proc., do 60,20 USD za barylke.

Ceny ropy naftowej moga w przyszlym tygodniu spasc do 58  USD za barylke, bo w USA slabnie zapotrzebowanie na paliwa  diesla – oceniaja analitycy firmy brokerskiej Bansei Securities Co.

Nigeria zmniejszy o 5 proc. wydobycie ropy od 1  pazdziernika. Decyzja ma na celu zahamowanie spadku cen surowca  na swiatowych gieldach.
PERN Pracownicy groza strajkiem ostrzegawczym i  zamknieciem rurociagów
– Bedziemy walczyc do czasu, az nasze zadania zostana  spelnione – zapewnia Zenon Kijuc, przewodniczacy  Miedzyzakladowego Komitetu Protestacyjnego (MKP) w  Przedsiebiorstwie Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjazn”  (PERN).

Zwiazkowcy nie chca, by z PERN-u wydzielono rurociagi  transportujace z rafinerii gotowe paliwa i przekazano je  Operatorowi Logistycznemu Paliw Plynnych (dawne Naftobazy).  Dwugodzinne zamknizcie wszystkich rurociagów (odbierajacych  gotowe produkty i dostarczajacych rope) ma nastapic 16  pazdziernika.

Analitycy sadza, ze grozby zwiazkowców nie powinny na razie  wplywac na kurs Orlenu i Lotosu. To moze sie jednak zmienic, gdy  PERN nie bedzie dostarczal ropy do rafinerii przez kilka  tygodni. Zarzad PERN-u chce porozumiec sie z pracownikami i  liczy, ze do zamkniecia rurociagów nie dojdzie. Ministerstwo  Skarbu Panstwa (wlasciciel PERN-u) takze zamierza rozwiazac  sprawe ugodowo. Nie chce natomiast mówic, czy zmieni decyzje o  wydzieleniu rurociagów produktowych z PERN-u.

Przedstawiciele Lotosu i Orlenu uwazaja, ze spólki sa  przygotowane na awarie rurociagów, wiec krótkotrwale odciecie  dostaw nie bedzie mialo znaczenia dla wielkosci produkcji.  Zwiazkowcy twierdza jednak, ze sa gotowi zamkneć rurociagi na  dluzej. Co wtedy?

PERN dostarcza w ciagu roku 50 mln ton rosyjskiej ropy do  Orlenu, Lotosu i do niemieckich rafinerii PCK Schwedt i Mider  Spergau. Zdaniem szefa MKP, zwiazkowcy nigdy nie zgodza sie na  oddanie „w obce rece” rurociagów, które sa kluczowe dla polskiej  gospodarki.

– Rzad zamierza sprywatyzowac Operatora  Logistycznego Paliw Plynnych. Wiem, ze Holendrzy z firmy Vopak  chca zostac inwestorem strategicznym OLPP, ale stawiaja jeden  warunek – rurociagi produktowe tez maja byc ich – mówi szef  MKP.  ‚;