Emerytury po nowemu - część 2

część pierwsza tutaj

- Ponownego przeliczenia można dokonać, gdy po przyznaniu wcześniejszej emerytury osoba pracowała przez przynajmniej 30 miesięcy. Przeliczenia dokonuje się wraz z nabyciem wieku emerytalnego. Przedkłada się wówczas zaświadczenie od pracodawcy. Przeliczenie dotyczy też osób, które przy ustalaniu prawa do świadczenia miały do tej pory uwzględnione tzw. zerowe lata. Były to m.in. osoby, które nie mogły udokumentować zarobków. Od stycznia na wniosek przyjmujemy za tamte lata minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

- Pracowałem na emeryturze 3 miesiące. Czy moja emerytura zwiększy się?

- Jeżeli był pan ubezpieczony każdy przepracowany okres będzie wpływał na zwiększenie stażu pracy.

- Jestem na wcześniejszej emeryturze. Kiedy mogę ją przeliczyć? - Każdy emeryt, który pobiera wcześniejszą emeryturę i był ubezpieczony z tytułu pracy przez co najmniej 30 miesięcy, ma prawo do wyliczenia części socjalnej emerytury od nowej kwoty bazowej. Część socjalna, tj. 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku lub w dniu nabycia prawa do emerytury. Prawo do przeliczenia dotyczy osób, które ukończyły 65 lat (mężczyźni) i 60 lat (kobiety).

- W tym roku we wrześniu kończę 60 lat, jestem na świadczeniu przedemerytalnym. Pracowałem w szkodliwych warunkach przez 15 lat w zakładzie transportu drogowego w Stargardzie. Czy mogę przejść w wieku 60 lat na wcześniejszą emeryturęą Warunki pracy ogółem i w szczególnych warunkach spełniam do końca 1998 r.

Należy mi się pomostówka czy emerytura? - Będzie miał pan prawo do emerytury. Będzie ona wyliczana w sposób mieszany: 20 proc na nowych zasadach, a w 80 proc - na starych zasadach.

- Według nowej ustawy ci, którzy nie mogli udokumentować wysokości zarobków z lat wcześniejszych mogą składać wniosek o przeliczenie. Jestem na emeryturze, ale nie mogę udokumentować 6 najlepszych lat.

- Od stycznia zamiast tzw. lat zerowych jest uwzględniane minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

- Nowa ustawa o emeryturach pomostowych wprowadza rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach. Ja przeszedłem dawno na emeryturę, ale z tego nie skorzystałem.

- Dodatki za pracę w szczególnych warunkach zniosła ustawa w 1991 r., obecna ustawa dotyczy tylko emerytur pomostowych, do których prawo powstało od stycznia 2009.